I Mazowieckie Sympozjum Spawalnicze
"Innowacje w spawalnictwie"W dniu 31 maja 2017 roku odbyło się na Wydziale Inżynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej I Mazowieckie Sympozjum Spawalnicze "Innowacje w spawalnictwie". Organizatorami Sympozjum byli: Zakład inżynierii Spajania ITW PW oraz Linde Polska Sp. z o.o. Główną część sympozjum stanowiły sesje plenarne, w ramach których wygłoszono referaty prezentujące najnowsze osiągnięcia naukowe i techniczne z zakresu spajania materiałów. Sesjom plenarnym towarzyszyła wystawa sprzętu spawalniczego. W czasie trwania Sympozjum zostały zorganizowane dla uczestników konkursy. Zwycięscy otrzymali nagrody. Sympozjum zakończyła Mazowiecka Biesiada Spawalnicza. Szczegółowy program Sympozjum zamieszczono poniżej.


 Program szczegółowy Sympozjum                   Galeria zdjęć 

Ramka_górna

I Mazowieckie Sympozjum Spawalnicze - zdjęcie grupowe uczestników Sympozjum

I Mazowieckie Sympozjum Spawalnicze - zdjęcie grupowe uczestników Sympozjum

 

Ramka_dolna

Góra strony

 
 

 

Ramka_górna

I Mazowieckie Sympozjum Spawalnicze - program szczególowy 1

 

Ramka_dolna

Góra strony

 

 ZIS-Informacje   Aktualności   Dydaktyka   Badania   Publikacje   Oferta 

Wszelkie prawa zastrzeżone
© Zakład Inżynierii Spajania