Materiały dydaktyczne do pracy w formie zdalnej

W związku ze zmianami w prowadzeniu wybranych zajęć dydaktycznych, spowodowanym pandemią koronawirusa SARS-CoV-2, na stronie internetowej Zakładu Inżynierii Spajania są na bieżąco zamieszczane dodatkowe materiały dydaktyczne umożliwiające prowadzenie zajęć w formie zdalnej. Informacja o zamieszczanych materiałach będzie przekazywana przez prowadzących zajęcia (koordynatorów) zainteresowanym studentom poprzez USOSweb - USOSmail lub dowolną, inną formę kontaktu.

Zakres kształcenia

W Zakładzie Inżynierii Spajania kształceni są inżynierowie i magistrzy na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn (MiBM). Zakład prowadzi również wykłady i ćwiczenia dla kierunków:
    a) Automatyka i Robotyka (AiR)
    b) Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZiIP), w tym dla specjalności Global Production Engineering and Management (w języku
        angielskim).

Zajęcia prowadzone są ramach studiów dziennych i zaocznych (inżynierskich, uzupełniających i policencjackich). Prowadzone są również zajęcia dla innych wydziałów PW oraz studiów doktoranckich na kierunku Budowa i Eksploatacja Maszyn.

W zależności od zapotrzebowania Zakład prowadzi studia podyplomowe i kursy doskonalące dla techników i inżynierów zatrudnionych w przemyśle.

Pracownicy Zakładu uczestniczą bądź uczestniczyli w prowadzeniu szeregu przedmiotów. Do najważniejszych należą:

przedmioty siatkowe:
 • Bezpieczne, ekologiczne i ergonomiczne stanowiska przemysłowe
 • Industrial technologies
 • Maszyny technologiczne
 • Maszyny zmechanizowanych i zautomatyzowanych stanowisk spawalniczych
 • Materiały metalowe i ceramiczne
 • Napędy elektryczne maszyn i robotów
 • Podstawy metaloznawstwa spawalniczego
 • Podstawy materiałów i obróbek cieplnych
 • Podstawy robotyki
 • Podstawy technik wytwarzania
 • Spawalnictwo - wykład
 • Spawalnictwo - laboratorium
 • Spawalnictwo - projektowanie procesów technologicznych
 • Seminarium dyplomowe
 • Techniki wytwarzania
 • Technologia odlewów i konstrukcji spawanych
 • Technologie niekonwencjonalne
 • Technologie przemysłowe
 • Wymiana ciepła w procesach materiałowych
przedmioty obieralne:
 • Analiza obrazu w zastosowaniach inżynierskich
 • Automatyzja i robotyzacja procesów spajania
 • Budowa i eksploatacja maszyn spawalniczych
 • Ekologiczne wytwarzanie części maszyn
 • Konstrukcje spajane
 • Kontrola jakości w zautomatyzowanym wytwarzaniu
 • Metody badań jakości konstrukcji spajanych
 • Modyfikacja powierzchni
 • Programowanie robotów mobilnych
 • Spawalnictwo - wykład
 • Spawalnictwo - laboratorium
 • Spawalnictwo - projektowanie procesów technologicznych
 • Technologie laserowe
 • Wspomaganie komputerowe procesów spawania

Przez wiele lat Zakład aktywnie uczestniczył w propagowaniu wiedzy technicznej wśród najmłodszych i nie tylko, biorąc udział w corocznych Festiwalach Nauki. W ramach spotkań ich uczestnicy mieli możliwość zapoznania się z funkcjonowaniem „kultowego” robota IRp-6 oraz „przyjaznego” Kawasaki FA006E. Prowadzący spotkania (P. Cegielski i D. Golański) pomagali zrozumieć najmłodszym, na czym polega programowanie takich maszyn, jaki powinien być robot do spawania i czym różni się od innych automatów. Spotkania cieszyły się dużym zainteresowaniem.

Góra strony

 

 ZIS-Informacje   Aktualności   Dydaktyka   Badania   Publikacje   Oferta 

Wszelkie prawa zastrzeżone
© Zakład Inżynierii Spajania